top of page

יעוץ עסקי - וממשל

משה מרצ'לו.jpeg
Moshe Marchelo

משה מרצ'לו

משה מרצ'לו

צעיר ודינמי בעל יכולות ליצירת קשרים חברתיים ועסקיים יוצאים מן הכלל.

משה מרצ'לו הינו בכיר בענף הכשרות הממסדית בישראל, הוא אחראי על גופי מסחר גדולים וידועים בכל מה שנוגע למנגנון הכשרותי. בד בבד הוא מוכר על ידי גורמי ממסד רבים, ומקושר בחלונות הגבוהים של אנשי ממשל ופקידות ממשלתית בישראל ואף מחוצה לה.

מרצ'לו נחשב לאחד ממקורביו הבולטים של שר הביטחון לשעבר פואד בן אליעזר ושימש כעוזרו בפעילות הציבורית.

לפני שמונה שנים נקרא משה מרצ'לו לכהן בראש עמותת 'אחינועם' המשמשת שלוחת אגף הגיור במשרד ראש הממשלה החל משנת 1974. מאז שנקרא אל הדגל על ידי קודמתו בתפקיד הגברת חנה כגן, מינף את פעולות הארגון לשלל מטרות ויעדים, כראש מערך הגיור 'אחינועם' מוכר משה מרצ'לו בקרב הממונים על ההגירה במדינת ישראל, הוא משמש איש קשר ובעל השפעה במסדרונות אלו, במסגרת זו הינו מסייע לרבים הנדרשים לסיוע בתחום.

כאישיות בעלת ערך מוסף של ערכיות ואהבת הזולת, משמש משה מרצ'לו כאיש קשר בתחום הייעוץ הרפואי, ככזה סייע בידי רבים, ביניהם בעלי מעמד בכיר במגזר הציבורי והפרטי. ניסיונו הרב בתחום הביא לקשר וידידות עם טובי בכירי הרופאים בארץ ובעולם.

במסגרת הקשרים שטווה נמצא משה מרצ'לו בקשר מתמיד עם אושיות מסחר ידועים, אנשי עסקים עמם טווה קשרים עסקיים וחברתיים.

מרצ'לו מביא עמו את האדרנלין החברתי המיוחד שלו, וכמובן את הרקורד העשיר בקשת התפקידים ורשת הקשרים שטווה במגזר הפרטי, הרבני, והציבורי.

סוד קסמו של משה מרצ'לו הוא החבור בין מעוף יוזמתי ויצירתי כביר, קסם תקשורתי, וערכיות כובשת.  

bottom of page